یکی دیگر از اهداف شرکت آتا پلیمر، کمکی هرچند ناچیز به کاهش هزینه و قیمت تمام شده تولیدکنندگان پروفیل آلومینیومی ترمال بریک از طریق بهینه سازی مصرف پلی آمید و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده پروفیل در و پنجره می باشد.

در این راستا، با راه اندازی خط رولینگ پلی آمید، امکان تولید و تحویل برخی از مقاطع تولیدی این شرکت ( مقاطع گروه I و تسمه پلی آمیدی ) به صورت رول و بر اساس درخواست مشتری محیا شده است.

با توجه به اینکه طول برش استاندارد پلی آمید شاخه ای، بر مبنای 6 متر می باشد لذا استفاده از رول، این مزیت را ایجاد می کند که در برش های ویژه پروفیل های آلومینیومی، می توان بسته به میزان نیاز از رول ها برش داده و برای دوخت، استفاده کرد که این موضوع، کمک شایانی در جهت به حداقل رساندن پرت و ضایعات حاصل از برش می نماید.