شركت آتا پلیمر صنعت ارس به عنوان تولیدکننده انواع مقاطع عایق پلی‏آمید، با تلاش جهت حصول به سرآمدی کلیه شرکت‌ها در ایران و خارج از مرزها، سیستم مدیریت کیفیت خود را براساس اسـتاندارد ISO9001:2015-طراحی و پیاده‏سازی نموده است.
مدیریت این شرکت با تکیه براصل “مشتری‏مداری” و تأکید بر پایبندی به تعهدات، رعایت ارزش‌ها، تلاش و کار گروهی، موارد ذیل را سرلوحه کار خویش قرار داده است:

  • ارتقاء سطح رضايت‌مندي مشتریان
  • افزایش مشـارکت، ارتقاء دانش و توسـعه مهارت‌های کارکـنان
  • ايجاد و بهبود زيرساخت‌هاي مناسب
  • بهبود مسـتمر عملکرد فرآیندها و پیاده‏سازی سیستم‌های مدیریت نوین
  • افزایش توان رقابتی تولید و فروش در بازارهای منطقه و ملی و جهانی

باور داریم با پایبندی به بهبود مستمر، رعایت الزامات قانونی و استانداردها، ترویج فرهنگ خودباوری، خودکنترلی و خودکفائی و با جلب مشارکت تمامی ذینفعان و توسعه محیطی سرشار از محبت، همدلی و صمیمیت، زمینه شکوفایی و موفقیت شرکت را فراهم خواهیم نمود.
یقیناً تلاش خانواده آتا پلیمر صنعت ارس در این راستاست که به الگوی مناسبی برای جامعه صنعتی ایران اسلامی، منطقه و جهان تبدیل شود.